Välkommen

Gällande säsong för 2021

Till Gäster på Bråtens Camping, jag vill börja med att hälsa alla gäster välkomna nya som gamla Säsongen 2021!


Säsongen sträcker sig från 1/5  t.o.m 19/9 2021.

Beträffande  El så är det 10 Amp säkring i stolparna och rent vatten finns att hämta hos Bilisten i Sysslebäck eller vid den Norra receptionen.


Bråtens Camping är har ochså gjort vissa åtgärder för att minska risken för smittspridning gällande Covid-19 med bla att alla campingplatser är minst 16 m breda och att vid alla toaletter finns handdesinfektionsmedel.